Navigation

Aktivitetet e Reja

Vullnetari i Javës

Vullnetari i JavësElisa Bano

Gjithë ndryshimi vjen nga sjelljet e mira të kultivuara në rini.

— Aristoteli

Tema e muajit: Përfshirja e të Rinjve në Demokraci

Përfshirja dhe përfaqësimi demokratik

Literaturë/ bibliografi për të lexuar:

http://www.princeton.edu/~ppettit/papers/2010/Varieties%20of%20Public%20Representation.pdf

http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/law-theory-workshop/files/Towards%20a%20General%20Theory.pdf

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Karen%20Bird%20amidpaper.pdf

Skip to toolbar