• DSC_4033

  TAKIM ME PUNONJËSIT DHE DREJTUESIT SOCIALË @QENDRA RINORE

  Ditën e premte Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë organizoi tek Qendra Rinore e Tiranës një takim me punonjësit dhe drejtuesit socialë.
  Përgjatë diskutimit, Ministri i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, z. Blendi Klosi, theksoi:

  “Dhuna ndaj përfituesve nuk duhet të ekzistojë në institucionet tona të përkujdesit shoqëror, në asnjë lloj forme që të shfaqet. Dhuna nuk tolerohet! Personeli i institucioneve që sot e tutje do të testohet, vëzhgohet e monitorohet në 24 orë nëpërmjet mekanizmave të inspektimit të shërbimit shoqëror, të cilët do të marrin masa të menjëhershme për reagim ndaj çdolloj evidentimi të situatave të ndryshme problematike, të ngjashme me ato të një jave më parë.

  Personalisht do të ndëshkoj rëndë çdo akt të tillë dhune dhe do të dërgoj në ndjekje penale çdo personel apo drejtues që neglizhon situata të tilla. Do të dërgoj pranë organeve të hetuesisë edhe çdo punonjës apo dëshmitar prej tyre, që nuk denoncon në kohë reale situata të tilla të papranueshme dhune. Le të jetë e qartë për të gjithë: nuk ndëshkohet penalisht vetëm personi që ushtron dhunë, por edhe personi apo personat që janë dëshmitarë të dhunës dhe nuk e raportojnë atë. Ajo që ndodhi në Shkodër le të jetë një ngjarje që të na bëjë të gjithëve të mendojmë se sistemi ka nevojë shumë për ndërhyrje.

  Ka nevojë shumë për ristrukturim, ka nevojë shumë për reformë të thellë. Ajo që ndodhi dhe që e panë njerëzit në televizion shqetësoi padyshim çdo prind dhe çdo qytetar të këtij vendi.”

   

 • 111111111111111

  Shkolla Verore “Bashkëbisedimi Ndërkulturor në Epokën Dixhitale”

   

  Cfarë është “Bashkëbisedimi Ndërkulturor”?

  “Bashkëbisedimi ndërkulturor është një shkëmbim i hapur dhe në respekt të pikëpamjeve të ndara midis individëve dhe grupeve që u përkasin kulturave të ndryshme i cili çon në një mirëkuptim më të thellë të perceptimit global të të tjerëve” (Këshilli i Evropës, 2014)

   

  Përshkrimi i Aktivitetit

  Shkolla Verore “Bashkëbisedimi Ndërkulturor në Epokën Dixhitale” është një nisëm e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë për Sportin dhe Rininë të Serbisë e mbështetur gjithashtu nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Kjo shkollë verore do të mbledh 17 të rinj shqiptar dhe 17 të rinj serb. Ajo do të zhvillohet në periudhen 26-31 Korrik 2015. Temat kryesore që do të diskutohen në Shkollen Verore do te jenë rreth bashkëbisedimit ndërkulturor dhe sfidave që perballet rinia në ditët e sotme. Kjo shkollë do të jetë një ndërthurje midis aktiviteteve interaktive mbi bashkëbisedimin ndërkulturor, vizitave në vende kyçë të historisë shqiptare dhe vizitave studimore në institucione relevante si Ministria e Kulturës, Ministria e Mirëqënies  Sociale dhe Rinisë dhe Kryeministria.

   

  Organizimi i Shkollës Verore

  Shkolla Verore “Bashkëbisedimi Ndërkulturor në Epokën Dixhitale” do të diskutoj me të rinjtë tema të ndryshme si sfidat që rinia përballet sot, angazhimin e të rinjve në jeten politike dhe sociale, demokracia, zhvillimin e bashkëbisedimit ndërkulturor, dhe çështjet si stereotipet apo paragjykimet. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë vizitojnë Zyren e Kryeministrit dhe të takojnë zyrtarë të lartë shtetëror nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Kulturës, dhe Kryeministria. Pjesëmarrësit gjithashtu do të njihen me disa vende simbolike të historisë shqiptare, si për shembull Bunkart-in dhe Shtëpinë e Gjetheve në Tiranë.

  Shkolla Verore do ti krijoje mundësinë të rinjve të shkëmbejnë eksperienca dhe ide në promovimin e angazhimit të rinisë në jetë politike dhe sociale të shteteve të tyre. Kjo shkollë do të zhvillojë aftësitë për bashkëbisedim ndërkulturor të pjesëmarrësve dhe do të mundësojë shkëmbimin e eksperiencave dhe ideve ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serb.

   

  Qëllimi i Shkollës Verore

  • Krijimi i urave bashkëpunuese midis të rinjve shqiptar dhe serb
  • Promovimin e aktiviteteve shkëmbyese midis të rinjve
  • Lehtësimin e nismave për projekte bashkëpunuese rinore ndermjet dy shteteve
  • Shkëmbimin e ideve dhe eksperiencave ndërmjet të rinjve shiptar dhe serb
  • Zhvillimin e aftësive të bashkëbisedimit ndërkulturor të pjesëmarrësve

   

  Pjesëmarrësit duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

  • Të jenë nga mosha 18-26 vjeç;
  • Të jenë aktivist ose të interesuar në çështjet rinore;
  • Të zotërojnë gjuhën angleze në një nivel mbi mesatar;
  • Të kenë interes për temat që lidhen me bashkëpunimin ndërkulturor.

   

  Çfarë ofron Shkolla Verore?

  • Njohjen me traditat dhe kulturën shqiptare e serbe
  • Vizita në institucione shtetërore si Kryeministria, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë
  • Njohjen me disa vende simbolike të historisë shqiptare si Bunkart dhe Shtepia e Gjetheve
  • Mundësinë për të zgjeruar rrjetin tuaj të kontaktit
  • Shkëmbimin e ideve dhe eksperiencave me të rinj të tjerë
  • Njohjen me politikat rinore në shqipëri dhe serbi

   

   

  *Për të hapur aplikimin ju duhet të zotëroni një adresë e-mail gmail.

   

  Link-u i aplikimit:

  https://docs.google.com/forms/d/1uVment4iZqIE75p_hpGQ6stRBoDy-Ns2H1ejW1UQ17E/edit

   

  Apliko TANI! Afati i fundit për aplikim është data 17 Korrik