• 10923828_901778369845162_2667605272249420433_n

    Ekonomia e gjelber

    Ceremonia e Shperndarjes se certifikatave per kursin nje javor te leksioneve mbi parimet e Ekonomisë së “Gjelbër” me studentet e Universitetit te Bujqësor të Tiranës.

    Ky aktivitet ishte permbyllja e fazes se pare te projektit per Ekonomine e Gjelber, i cili i hap rruge ideve te gjelberta te studenteve, ne zhvillim te disa mekanizmave efektiv qe lidhen me zhvillimin e ekonomise se “Gjelber” ne Shqiperi, permes integrimit te Informacionit, Edukimit, Inovacionit dhe Nxitjes se Sipermarrjes.