Navigation

FORMULAR REGJISTRIMI PËR VULLNETARËT

    INFORMACION I PËRGJITHSHËM

  • INTERESAT TUAJA NË LIDHJE ME QENDRËN RINORE TË TIRANËS

  • QENDRA RINORE E TIRANËS MERR NË KONSIDERATË APLIKIMIN TUAJ PËR INTERNSHIP APO PUNË VULLNETARE PA DALLIM GJINIE, RACE, MOSHE, BESIMI, KOMUNITETI, STATUSI MARTESOR, APO CILIDO STATUS TJETËR I MBROJTUR LIGJËRISHT.
  • INFORMACIONET E DHËNA NË KËTË APLIKIM PËR TË QËNË VULLNETAR PRANË QENDRËS RINORE TË TIRANËS JANË TË VËRTETA, TË GJITHA SIPAS NJOHURIVE TË MIA. UNË JAM I QARTË SE ÇDO DEKLARATË JO E VËRTETË, MOSVEPRIM APO DEFORMIM I TË DHËNAVE, MUND TË SJELLË REZULTAT REFUZIMIN E APLIKIMIT TIM OSE HEQJES TË SË DREJTËS PËR TË QENË VULLNETAR E MARRË PJESË NË PROGRAMET VULLNETARE PRANË QENDRËS RINORE TË TIRANËS. GARANTOJ SE KAM LEXUAR RREGULLOREN E PLOTË TË QENDRËS RINORE TË TIRANËS DHE PRANOJ GJITHË PIKAT E SPECIFIKUARA PREJ SAJ. GJITHASHTU GARANTOJ SE NUK JAM OBJEKT I SHKELJEVE PENALE OSE PËRGJATË NJË PROCESI PENAL.
 

Verifikim

Skip to toolbar