• Kampi Pa Emer

  Korpusi i Vullnetarëve Shqiptar

  shkr

  Thirrje për aplikim

  Shërbimi Kombëtar për Rininë është krenar të prezantojë thirrjen e parë të aplikimeve për Korpusin e Vullnetarëve Shqiptarë. Ky program bazohet në historinë e suksesshme të Americorps dhe Korpusit të Paqes Amerikan dhe dëshirës së identifikuar mes të rinjve për të ndihmuar në komunitetin e tyre si dhe komunitete të tjera në nevojë brenda Shipërisë. Shërbimi Kombëtar për Rininë krijon për herë të parë mundësinë për të rinjtë e moshave 18-29 vjeç të kontribuojnë në komunitete me kapacitete të limituara dhe të jenë pjesë e tyre duke ndihmuar në fushat ku ato zotërojnë më shumë aftësi.

  Cfarë është vullnetarizmi?

  Termi vullnetarizëm është keqpërdorur për vite me rradhë në Shqipëri për shkak të një regjimi jo të shkurtër diktatorial, i cili fjalën vullnetarizëm e përdori për të përfaqësuar punën e detyruar. Në vitet e fundit shihet një ndryshim në mentalitet, sidomos në rradhët e të rinjve, lidhur me konceptin e vërtetë të vullnetarizmit.

  Bazuar në Kartën Evropiane “Mbi të Drejtat dhe Detyrat e Vullnetarëve”, vullnetar është ai person që me zgjedhje të lirë personale, ndërmerr aktivitete në të mirë të shoqërisë. Këto aktivitete ndërmerren pa arsye përfitimi duke ndihmuar në zhvillimin personal të vullnetarit i cili investon kohë dhe energji për ti shërbyer një të mire të përgjithshme, pa përfitime financiare.

  Qëllimi dhe parimet e vullnetarizmit:

  • Vullnetarizmi sjell benefite për vullnetarët dhe komunitetin;
  • Shërbimi i vullnetarëve është i papaguar;
  • Vullnetarizmi është gjithmonë një zgjedhje personale;
  • Vullnetarizmi është një mënyrë që qytetarët të përfshihen në aktivitetet e komuniteteve ku jetojnë;
  • Vullnetarizmi është një mënyrë për të prekur nga afër realitetin e komuniteteve të ndryshme dhe një mënyrë për të adresuar çështje të ndryshme sociale dhe ambientaliste;
  • Vullnetarizmi është një aktivitet që zhvillohet në sektorin jo-fitim prurës;
  • Vullnetarizmi promovon të drejtat e njeriut dhe barazinë.

  Cfare nuk është vullnetarizëm?

  Vullnetarizmi nuk është:

  • Puna e detyruar në komunitet promovuar nga regjimi komunist
  • Praktikë ose stazh pune
  • Periudhë prove për tu punësuar
  • Punë e paguar

  Cilat janë të mirat e të shërbyerit si vullnetarë?

  Vullnetarizmi është një mënyrë shumë e mirë për të zhvilluar aftësitë e gjithsecilit, për të eksploruar më shumë mundësi karriere, për të krijuar shoqëri të reja e mbi të gjitha për të kaluar një kohë të mirë në mënyrë produktive dhe efiçente. Personat të cilët janë të interesuar në eksperiencën si vullnetarë shpeshherë pyesin veten: “Çfarë të mirash përfitoj unë nga shërbimi si vullnetar?”. Kjo pyetje duket sikur bie ndesh me parimet e pastra të vullnetarizmit,  por nuk është kështu. Nëçdo eksperiencë jetësore duhet te kesh pritshmëritë e duhura, por të bazuara në realitet. Vullnetarizmi ndikon pozitivisht në rritjen personale dhe profesionale të vullnetarit.

  Më poshtë do të mund të gjeni disa nga benefitet e vërenjtura nga shërbimi si vullnetarë:

  • Zhvillimi i aftësive personale – Eksperienca si vullnetarë ndikon në zhvillimin e aftësive të reja si zgjidhja e shpejtë dhe efiçente e problematikave të ndryshme, menaxhimi i situatave emergjente, organzimi i një eventi etj. Vullnetarizmi ndihmon edhe në përmirësimin e aftësive egzistuese të individit ose përdorimi i tyre në mënyra inovative.
  • Eksplorimi i mundësive të reja për karrierë – Pavarsisht moshës dhe profesionit aktual, shërbimi si vullnetarë të përqas me situata dhe fusha të reja duke zgjeruar horizontin e mundësive dhe të përfshirjes. Kjo mund të drejtojë vullnetarin në zbulimin e pasioneve të reja ose në konsolidimin e pasionit që zotërojnë.
  • Rritja personale – Gjatë shërbimit si vullnetarë, individët pjesëmarrës përballen me realitete të paprekura më parë prej tyre, duke filluar nga analfabetizmi në rradhën e të rriturve deri tek shëndeti publik ose mirëqenia e kafshëve. Perballja me realitete të tilla ndikon në perceptimin personal të jetës duke rritur empatinë sociale dhe humanizmin tek personat pjesëmarrës në program.
  • Socializimi –Socializimi lidhet me zgjerimin e rrjetit të kontakteve të vullnetarit i/e cili/a mund të njihet me persona të profileve të ndryshme gjatë kësaj eksperience. Këto marrëdhënie kanë potencial për të krijuar ura bashkëpunimi në të ardhmen.
  • Ndiko në komuntitet –Vullnetarizmi është një nga metodat më efeketive e cila ndikon pozitivisht në komunitet dhe në jetën e personave të cilët nuk kanë mundësi për të zhvilluar aftësitë e tyre.

  Kush do të kujdeset për jetesën e vullnetarëve gjatë shërbimit të tyre?

  Programi i vullnetarizmit mundëson për të gjithë vullnetarët mbulimin e shpenzimeve bazike të jetesës duke lehtësuar qëndrimin e tyre. Këto shpenzime përfshijnë:

  • Shpenzimet minimale te jetesës duke përfshirë fjetjen dhe ushqimin;
  • Transport me mjete publike për në vendin ku do të ushtrohet puna si vullnetarë si dhe kthimi në vendbanimin e tyre në fund të shërbimit;
  • Kostot e trajnimit.

  Cila do të jetë puna e vullnetarëve?

  Në këtë thirrje të parë vullnetarët shqiptar do të punojnë së bashku me vullnetarët amerikanë duke ndihmuar dhe asistuar në punën e tyre. Korpusi i Paqes Amerikan nëpërmjet dy kampeve të saj të përvitshme si Vajzat Drejtojnë Botën Tonë (Girls Leading Our World – GLOW) dhe Ambasadorët e Natyrës (Outdoors Amabassadors – OA) do të gëzojnë ndihmën e vullnetarëve shqiptar.

  GLOW organizon kampe verore për vajza të shkollave 9-vjecare dhe gjimnazeve. Gjatë kampeve do të zhvillohen seminare (workshop) ku do diskutohen tema si udhëheqja, besimi në vetvete, pamja e jashtme, karriera, shëndetësia, media, të drejtat e njeriut etj. Përveç tyre, pjesë e kampeve do jenë edhe aktivitete sportive (joga, futbolli, vet-mbrojtja, kërcim etj.), punët e dorës (kolazh me foto, byzylyk dore etj.) dhe lojrat zbavitëse të cilat zhvillojnë aftësitë komunikuese dhe punën në grup. Kampi Kombëtar i GLOW do të mbledhë sëbashku vajzat drejtuese nga e gjithë Shqipëria për të praktikuar dhe mësuar më shumë mbi udhëheqjen me qëllimin për ti përdorur këto aftësi të mësuara në komunitetin ku ato jetojnë.

  Ambasadorët e Natyrës është një program i cili edukon fëmijët mbi mjedisin dhe sfidat ambientaliste. Pjesëtarët e këtij programi përfshihen në aktivitete të zhvilluara  brenda shkollave të tyre si dhe në aktivitete në natyrë për të vërejtur dhe eksploruar nga afër problematikat mjedisore.

  Të rinjtë vendosen para sfidës së identifikimit të çështjeve më emergjente  të mjedisit në komunitetin e tyre. Puna e tyre vazhdon duke planifikuar, zhvilluar dhe implementuar projekte për ruajtjen e natyrës dhe mjedisit mbi problematikat e adresuara. Kampi Kombëtar i Ambasadorëve të Natyrës do të mbledhë sëbashku drejtuesit e OA në të gjithë Shqipërinë duke zhvilluar tek të rinjtë aftësitë udhëheqëse dhe të menaxhimit të një projekti.

  Disa të dhëna mbi Korpusin e Paqes Amerikan

  Korpusi i Paqes Amerikan u themelua më 1 Mars 1961 nga presidenti Amerikan John F. Kennedy duke ftuar vullnetarët Amerikan të japin kontributin e tyre në zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe human të vendeve ku ata do të shërbejnë. Qeveria Shqiptare ftoi Korpusin e Paqes Amerikan në Mars të vitit 1991. Grupi i parë i vullnetarëve përbëhej nga 21 vullnetarë të cilët mbërritën në Qershor 1992. Vullnetarët amerikan u larguan nga  Shqipëria në vitin 1997 për shkak të trazirave në vend dhe munguan per 6 vite. Ato u rikthyhen në Mars të vitit 2003 dhe që atëher vazhdojnë të punojnë në Shqipëri si mësues të gjuhës Angleze, promotorë shëndetësor si dhe këshilltarë të biznesit dhe qeverisë.

  Si mund të aplikoni për të qenë pjesë e këtij programi?

  Për të aplikuar në këtë program ju lutem sigurohuni që jeni të log-uar në adresën tuaj Gmail dhe më pas klikoni linkun më poshtë. Në rast se nuk zotëroni një adresë Gmail, ju lutemi të hapni një të tillë dhe më pas të klikoni tek link-u që ndodhet në këtë faqe.

  https://docs.google.com/forms/d/1mnpf45wE3RwDGCtsV3i_U45EDu6LH1bB9XRvDkr_7vA/viewform

   

  Afatet që duhen ndjekur për të aplikuar në Korpusin e Vullnetarëve Shqiptar:

  AVC Application Deadlines_ALB